พล.อ.ต.สมนึก โพธิ์ศรี เสธ สอ.ทอ.(ผอ.สนว.กจ.020 ขอนแก่น)
ได้มอบให้.ร.ท.สุทัศน์ จิระวงศ์ หัวหน้าสถานีเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียน บ้านขามป้อมบึงโพธิ์ทอง อ.พระยืน.จ.ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *