สนว.02 ลพบุรี มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.64 0900 แก่รร.ภายในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 3000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *