สนว.กจ.ทอ.๐๒ ลพบุรี มอบทุนการศึกษประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนบริเวณโดยรอบ กองบิน ๒ และสนว.๐๒ ลพบุรี จำนวน ๑๐ โรงเรียน/๓๐๐๐ บาท เมื่อ ๒๕ ก.ย.๐๙๐๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *