(17.ก.ย.63) ในช่วงบ่ายเวลา 1330 สนว.กจ.ทอ.017 สกลนคร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน100ล้านต้น โดยมี น.อ.โกวิทย์ ทิพาเสถียร ผอ.สนว.กจ.ทอ.017 เป็นประธาน มีผู้มาร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วนใน จ.สกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *