เรียน ผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 เวลา 0930 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
น.อ.โกวิทย์ ทิพาเสถียร ผอ.สนว.กจ.ทอ 017 สกลนคร ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 63 ให้กับนักเรียนมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 47 ทุนๆละ1,000 บาท รวมเป็นเงิน 47,000 บาท โดยได้รับการ สนับสนุนจาก กองทัพอากาศ จำนวน 30,000 บาท พร้อมกับมีผู้ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก จำนวน 17,000 บาท นักเรียนที่รับทุนมาจาก5โรงเรียน ดังนี้1.ร.ร บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 2.ร.ร.บ้านป่าฝาง 3.ร.ร.บ้านป่าปุ่งสหราษฎร์บำรุง 4.ร.ร.อนุบาลโพนนาแก้ว และ5.ร.ร.บ้านภูเพ็ก และได้มอบเงินเพื่อบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศอีกจำนวน 2,500บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 49,500บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *