สนว.กจ.ทอ.๐๑๙ สุรินทร์ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่โรงเรียนเรื่องเจริญพัฒนา และโรงเรียนเกษตรถาวร ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *