เรียน ผบช. และ ผกข. ทราบกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ของ สนว.014 มหาสารคาม ในวันนี้ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *