เรียนผู้บังคับบัญชาทราบ วันนี้เวลา 10.00 น นาวาอากาศเอก ธีระวัฒน์ อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 014 มหาสารคามได้มอบให้ เรืออากาศโท สุรพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารอากาศ 014 มหาสารคาม เป็นตัวแทน ในการมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดงน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *