สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารอากาศ  

สถานีวิทยุเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ยามสงบใช้กล่อมสุขให้ประชา ยามภัยมาทัพฟ้าใช้เตือนภัย

ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศ
ว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔

ขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในกิจการกระจายเสียง กองทัพอากาศ

ประวัติความเป็นมา

ข่าวและกิจกรรม

สถานีวิทยุ

ติดต่อเรา

 
ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

จำนวนผู้เข้าชม

hit counter